Nájdite nás
Radlinského 9, Campus STU – FCHPT, 812 37 Bratislava
office@inflow.sk
Back
Architektonická štúdia Feasibility Study Urbanistická štúdia

Revitalizácia územia obce na Hornej Nitre

Komplexná šúdia realizovateľnosti s návrhom urabnisticko-architktonického riešenia v zanedbanom území obce Pravenec. Štúdia podrobne popisuje a vyhodnocuje danosti územia, jeho obmedzenia a predstavuje fázovité riešenia s cieľom zvýšenia hodnoty tejto časti obce. Podľa slov klienta sa nám podarilo “načrtnúť” ekonomicky priaznivú revizalitáciu s cieľom oživiť územie a súčasne priniesť pridanú hodnotu, benefit aj pre existujúcich občanov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *