Nájdite nás
Radlinského 9, Campus STU – FCHPT, 812 37 Bratislava
office@inflow.sk
Back
Architektonická štúdia

Bratislavské centrum služieb

Návrh rekonštrukcie objektu, ktorý v minulosti slúžil ako školské výpočtové stredisko. Pozemok, na ktorom sa predmetná budova nachádza je vo vlastníctve Hlavného mesta SR BA. Objekt bude slúžiť ako administratívna budova Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Parkovanie pre budovu nie je momentálne zabezpečené, prebiehajú rozhovory medzi hlavným mestom a Bratislavským samosprávnym krajom ohľadom umiestnenia parkovania pred budovou.

V objekte navrhujeme vytvoriť kancelárske priestory pre administratívnych zamestnancov spolu s potrebným vybavením. Vytvárame univerzálne riešenie tak, aby Magistrát mohol voľne počítať s migráciou zamestnancov a organizačných útvarov v rámci jednotlivých podlaží.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *