Nájdite nás
Radlinského 9, Campus STU – FCHPT, 812 37 Bratislava
office@inflow.sk
Back

Urbanistická štúdia

Revitalizácia územia obce na Hornej Nitre

Komplexná šúdia realizovateľnosti s návrhom urabnisticko-architktonického riešenia v zanedbanom území obce Pravenec. Štúdia podrobne popisuje a vyhodnocuje danosti územia, jeho obmedzenia a predstavuje fázovité riešenia s...

Ukázať Projekt